Bullet journal là gì?Cách ghi chép sáng tạo vạn người mê - 1

Bullet journal là gì?Cách ghi chép sáng tạo vạn người mê

Có một thứ gọi là Bullet Journal giúp bạn theo dõi mọi thứ và làm cho cuộc sống của bạn trở nên khoa học và dễ dàng. Bullet…