DAVIDHEALTH VIETNAM - DAVID HEALTH VIETNAM

Đặng Tố Nga

Share Ngày đăng: 09:22:28 - 24/07/2017 - Số lượt người xem: 911

[Reivew Keo ong]

Trước chuyến đi, mẹ mình hỏi: mang thuốc đi chưa? Mình nói: vầng con mang đầy đủ rồi.
Tủ thuốc "đầy đủ" của mình đây: keo ong và berberin. Nếu keo ong mà chữa đau bụng nữa thì tốt nhỉ, đỡ phải mang berberin 

 

< Quay lại