DAVIDHEALTH VIETNAM - DAVID HEALTH VIETNAM

Diễn viên hài Công Lý

Share Ngày đăng: 08:01:14 - 05/07/2017 - Số lượt người xem: 828

[Review keo ong từ danh hài Công Lý]

Thời gian!!! Đúng là!! Ngày xưa mình đi lồng tiềng này! Đi diễn này...làm bao nhiêu việc dùng đến giọng, hút thuốc lào, thuốc lá uống nước đá mùa đông.. chẳng sao. Thế mà bây giờ..!!! Phải dùng đến em này! KHÁ QUÁ! Cảm ơn bạn Nguyen Phung Anh!

 

< Quay lại