DAVIDHEALTH VIETNAM - DAVID HEALTH VIETNAM

Trang Quỳnh

Share Ngày đăng: 04:00:17 - 16/06/2017 - Số lượt người xem: 842

[Phản hồi keo ong]

Giao mùa, việc hò hè trở nên khó chịu, kháng sinh lại lm bạn đồng hành.
 

Nhưng từ khi có keo con ong mua của nhà Phung Nguyen Phung Anh thì chấm dứt hẳn việc sử dụng thuốc kháng sinh, vài ba bước đơn giản "xịt 2 cái " sáng - tối / ngon nghẻ - Không lo ho hè nữa 

Lại sắp hết lọ rồi ấy, chuẩn bị tậu lọ tiếp theo " từ h chỉ tin dùng keo con ong " mà không dùng bất cứ sp khác để chữa ho . 

#keoconong

< Quay lại