DAVIDHEALTH VIETNAM - DAVID HEALTH VIETNAM

KHÁCH HÀNG PHẢN HỒI

Ngày đăng: 02:44:43 04-12-2017 - Số lượt người xem: 672
Keo ong đúng là có tác dụng tốt, kháng sinh tự nhiên giúp nhà em đỡ viêm họng nhanh, không bị kéo dài như mọi lần Thanks chị.                    
Ngày đăng: 02:39:36 04-12-2017 - Số lượt người xem: 668
Keo ong rất tốt
Ngày đăng: 02:27:36 04-12-2017 - Số lượt người xem: 696
Cái thời tiết này mà không có bạn ấy chắc suốt ngày làm bạn với cái máy khí dung quá...
Ngày đăng: 13:20:03 04-11-2017 - Số lượt người xem: 725
sản phẩm keo ong thật là tốt. Mình cài chỉ mới mấy lần, mà bé nhà mình đã hết ho ngay.

Đăng tải hình ảnh:


Đăng bài