DAVIDHEALTH VIETNAM - DAVID HEALTH VIETNAM

KHÁCH HÀNG PHẢN HỒI

Ngày đăng: 13:20:03 04-11-2017 - Số lượt người xem: 346
sản phẩm keo ong thật là tốt. Mình cài chỉ mới mấy lần, mà bé nhà mình đã hết ho ngay.

Đăng tải hình ảnh:


Đăng bài